Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-05-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2012-185".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33000-IIA
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-01-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2012-185
Jaargang 2012
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
PS key STB14755
Publicatiedatum 2012-05-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 185
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 januari 2012 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2012-05-08