Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2009 gepubliceerd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2009-298".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2009-06-18
Datum van uitgifte 2009-07-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2009-298
Jaargang 2009
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype ministerie
Pskey STB12491
Publicatiedatum 2009-07-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 298
Publicerende organisatie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/43/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 4 april 2008 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van explosieven voor civiel gebruik overeenkomstig Richtlijn 93/15/EEG van de Raad betreffende harmonisatie van de bepalingen inzake het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (PbEG L 127)
Uitgever Ministerie van Justitie