Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-05-2022 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36100-IIA-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-05-18
Documenttitel Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Staten Generaal
Dossiernummer 36100-IIA
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36100-IIA-2
Indiener A.P. Visser
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 2
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1029827
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-05-19
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2021; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Staten Generaal
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022