Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2022 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-36025-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Begroting
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2022-02-04
Documenttitel Brief van de minister van VWS inzake aanbieding vierde incidentele suppletoire begroting 2022
Dossiernummer 36025
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-36025-A
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.2/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer A
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1016732
OVERHEIDop.bijlage blg-1016733
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2022-02-08
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting); Brief van de minister van VWS inzake aanbieding vierde incidentele suppletoire begroting 2022
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2021-2022