Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-10-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35925-XVI-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-10-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden
Dossiernummer 35925-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35925-XVI-100
Indiener W.R. van Haga
Indiener M. Agema
Ondernummer 100
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-10-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022; Motie; Motie van de leden Van Haga en Agema over (tijdelijke) sluitingen van spoedeisendehulpposten wettelijk verbieden
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2021-2022