Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35718-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-02-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dossiernummer 35718
Dossiertitel Verdere behandeling van aanhangige stukken
Identifier kst-35718-11
Indiener H.J. Post
Ondernummer 11
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Verdere behandeling van aanhangige stukken; Brief commissie; Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021