Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35575-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het wettelijk tarief op te tellen bij de ETS-prijs
Dossiernummer 35575
Dossiertitel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie)
Identifier kst-35575-10
Indiener S.M. Beckerman
Indiener M.Ö. Alkaya
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet Milieubeheer voor de invoering van een CO2-heffing voor de industrie (Wet CO2-heffing industrie); Amendement; Amendement van de leden Beckerman en Alkaya over het wettelijk tarief op te tellen bij de ETS-prijs
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2020-2021