Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XVI-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Agema over de administratieve lasten in de langdurige zorg verminderen door over te gaan op één tarief
Dossiernummer 35570-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021
Identifier kst-35570-XVI-100
Indiener M. Agema
Ondernummer 100
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Agema over de administratieve lasten in de langdurige zorg verminderen door over te gaan op één tarief
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021