Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35570-XIX-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Stoffer over het aangaan van extra verplichtingen laten afhangen van het aannemen van de instellingswet
Dossiernummer 35570-XIX
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021
Identifier kst-35570-XIX-14
Indiener C. Stoffer
Ondernummer 14
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Stoffer over het aangaan van extra verplichtingen laten afhangen van het aannemen van de instellingswet
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021