Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-XVI-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-11-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders
Dossiernummer 35300-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-XVI-104
Indiener E.M. Westerveld
Ondernummer 104
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-11-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020; Motie; Motie van het lid Westerveld over het versterken van uitkeringen en sociale regelingen voor ouders
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020