Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35297-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-10-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 35297
Dossiertitel Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx)
Identifier kst-35297-3
Indiener A. Slob
Ondernummer 3
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-10-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over het voortgezet onderwijs (Wet voortgezet onderwijs 20xx); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2019-2020