Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35200-VI-16".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-07-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Van Dam en Groothuizen over heroverwegen van een kasschuif in 2019 (t.v.v. 35200-VI-12)
Dossiernummer 35200-VI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Identifier kst-35200-VI-16
Indiener C.J.L. van Dam
Indiener M. Groothuizen
Ondernummer 16
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-07-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Van Dam en Groothuizen over heroverwegen van een kasschuif in 2019 (t.v.v. 35200-VI-12)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019