Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XVI-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Bergkamp over advies van de Raad voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de voortgang van decentralisaties in het sociaal domein
Dossiernummer 34725-XVI
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016
Identifier kst-34725-XVI-13
Indiener V.A. Bergkamp
Ondernummer 13
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 ; Motie; Motie van het lid Bergkamp over advies van de Raad voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de voortgang van decentralisaties in het sociaal domein
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017