Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XV-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-07-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over afschaffing van de gehele kostendelersnorm (t.v.v. 34725-XV-16)
Dossiernummer 34725-XV
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016
Identifier kst-34725-XV-18
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Jasper van Dijk over afschaffing van de gehele kostendelersnorm (t.v.v. 34725-XV-16)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017