34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 6 juli 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt;

van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die haar volwassen kind in huis heeft wel wordt gekort, maar een moeder met AOW die door haar kind in huis wordt genomen niet;

verzoekt de regering, bij de begroting Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2018 met een voorstel te komen om de gehele kostendelersnorm af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven