Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34194-17".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-09-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Kerstens en Nijkerken-De Haan over de inzet van de financiële middelen voor de mobiliteitsbonus vanaf 2021
Dossiernummer 34194
Dossiertitel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten
Identifier kst-34194-17
Indiener J.W.M. Kerstens
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Ondernummer 17
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-09-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Motie; Motie van de leden Kerstens en Nijkerken-De Haan over de inzet van de financiële middelen voor de mobiliteitsbonus vanaf 2021
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016