Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-10-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34190-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Mei Li Vos en Vermeij dat de meldingsplicht voor fuserende pensioenfondsen beperkt door de grens voor premie-inkomsten te verhogen van 100 miljoen naar 200 miljoen
Dossiernummer 34190
Dossiertitel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima
Identifier kst-34190-8
Indiener M.L. (Mei Li) Vos
Indiener R.A. Vermeij
Ondernummer 8
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-10-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima; Amendement; Amendement van de leden Mei Li Vos en Vermeij dat de meldingsplicht voor fuserende pensioenfondsen beperkt door de grens voor premie-inkomsten te verhogen van 100 miljoen naar 200 miljoen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016