Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34059-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-05-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Van Oosten c.s. over efficiencyvoordelen bij het digitaliseringsproces
Dossiernummer 34059
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht
Identifier kst-34059-13
Indiener F. van Oosten
Indiener J. Recourt
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 13
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; Motie; Motie van het lid Van Oosten c.s. over efficiencyvoordelen bij het digitaliseringsproces
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015