Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33960-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-09-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag (Blanco)
Dossiernummer 33960
Dossiertitel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling
Identifier kst-33960-4
Indiener I.W. Opstelten
Indiener S.A. Blok
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 4
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag (Blanco)
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2014-2015