33 960 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling

Nr. 4 VERSLAG

Vastgesteld 18 september 2014

Het onderzoek van dit voorstel van wet heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie geen aanleiding gegeven tot het stellen van vragen of het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie, Jadnanansing

De griffier van de commissie, Hessing-Puts

Naar boven