Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33722-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-01-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat er bij het tuchtcollege geen griffierecht wordt geheven en dat de mogelijkheid regelt dat de voorzitter klachten schriftelijk kan afdoen
Dossiernummer 33722
Dossiertitel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)
Identifier kst-33722-15
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 15
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator); Amendement; Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat er bij het tuchtcollege geen griffierecht wordt geheven en dat de mogelijkheid regelt dat de voorzitter klachten schriftelijk kan afdoen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015