Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33685-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Oosten en Recourt over het aanpassen van de witwaswetgeving
Dossiernummer 33685
Dossiertitel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)
Identifier kst-33685-12
Indiener J. Recourt
Indiener F. van Oosten
Ondernummer 12
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit); Motie; Motie van de leden Van Oosten en Recourt over het aanpassen van de witwaswetgeving
Uitgiftedatum 2014-06-16
Vergaderjaar 2013-2014