Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33525-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-01-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel van wet
Dossiernummer 33525
Dossiertitel Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013
Identifier kst-33525-2
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 2
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-01-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Type kamerstuk Voorstel van wet
Vergaderjaar 2012-2013