Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33286-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-06-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Fritsma over uittreden uit de Europese Unie dan wel een opt-out
Dossiernummer 33286
Dossiertitel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
Identifier kst-33286-7
Indiener S.R. Fritsma
Ondernummer 7
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden; Motie; Motie van het lid Fritsma over uittreden uit de Europese Unie dan wel een opt-out
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2012-2013