Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33286-6-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-05-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota van wijziging
Dossiernummer 33286
Dossiertitel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
Identifier kst-33286-6-n1
Indiener G.B.M. Leers
Ondernummer 6
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden; Nota van wijziging; Nota van wijziging
Type kamerstuk Nota van wijziging
Vergaderjaar 2012-2013
Versie informatie Herdruk