Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33236-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Vierde nota van wijziging
Dossiernummer 33236
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013)
Identifier kst-33236-12
Indiener J.C. de Jager
Ondernummer 12
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-09-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Nota van wijziging
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2013); Nota van wijziging; Vierde nota van wijziging
Uitgiftedatum 2012-09-27
Vergaderjaar 2012-2013