Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33135-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Wiegman- van Meppelen Scheppink over het jaarlijks uitbrengen van de milieu- en natuurbalans.
Dossiernummer 33135
Dossiertitel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht
Identifier kst-33135-11
Indiener E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink
Ondernummer 11
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht ; Amendement; Amendement van het lid Wiegman- van Meppelen Scheppink over het jaarlijks uitbrengen van de milieu- en natuurbalans.
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2011-2012