33 135 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Ontvangen 19 juni 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk 2, artikel 2.1.2, vervalt onderdeel B.

II

In hoofdstuk 2, artikel 2.1.9, vervalt in onderdeel A het tweede onderdeel.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de verschijningsfrequentie van de balans voor de leefomgeving (voorheen: milieu- en natuurbalans) niet wordt verlaagd. Deze belangrijke monitors van het beleid blijven jaarlijks verschijnen.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink

Naar boven