Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-321".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-12-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-321
Indiener A. Broekers-Knol
Ondernummer 321
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-12-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2020-2021