Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32824-308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-11-12
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets
Dossiernummer 32824
Dossiertitel Integratiebeleid
Identifier kst-32824-308
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Indiener C.N. van den Berge
Ondernummer 308
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Integratiebeleid; Motie; Motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over maatwerk in de naturalisatietoets
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021