32 824 Integratiebeleid

Nr. 308 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat hoge taaleisen aan nieuwkomers mogen worden gesteld, maar dat er oog moet zijn voor mensen voor wie dit niveau niet haalbaar is;

constaterende dat door het verhogen van het taalniveau van A2 naar B1 50.000 tot 100.000 mensen hun naturalisatie dreigen mis te lopen;

verzoekt de regering, om maatwerk toe te passen in de naturalisatietoets,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van den Berge

Naar boven