Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32759-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement Van Gent c.s. ter vervanging van nr. 5 over het vooropstellen van het beraadslagen over de verkiezingsuitslag en het rekening houden met onvoorziene omstandigheden
Dossiernummer 32759
Dossiertitel Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s)
Identifier kst-32759-6
Indiener W. van Gent
Indiener E. Ouwehand
Indiener M.A. Berndsen
Indiener A.A.G.M. van Raak
Indiener A. Elissen
Indiener P.M.M. Heijnen
Ondernummer 6
Onderwerp Bestuur | Parlement
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s) ; Amendement; Gewijzigd amendement Van Gent c.s. ter vervanging van nr. 5 over het vooropstellen van het beraadslagen over de verkiezingsuitslag en het rekening houden met onvoorziene omstandigheden
Uitgiftedatum 2012-03-20
Vergaderjaar 2011-2012