Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-09-2011 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32710-XV-A".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Documenttitel Eindverslag
Dossiernummer 32710-XV
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010
Identifier kst-32710-XV-A
Ondernummer A
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-09-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2010; Eindverslag
Uitgiftedatum 2011-09-13
Vergaderjaar 2010-2011