Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-01-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32473-12".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement Ortega-Martijn over het voldoen aan een beperkte set criteria bij een besluit tot ontheffing van de MER-plicht
Dossiernummer 32473
Dossiertitel Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES)
Identifier kst-32473-12
Indiener C.A. Ortega-Martijn
Ondernummer 12
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-01-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES) ; Amendement; Amendement Ortega-Martijn over het voldoen aan een beperkte set criteria bij een besluit tot ontheffing van de MER-plicht
Uitgiftedatum 2011-01-17
Vergaderjaar 2010-2011