Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32384-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de uitkomsten van het onderzoek door de Nederlandsche Bank (DNB) naar trustkantoren
Dossiernummer 32384
Dossiertitel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren
Identifier kst-32384-2
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Ondernummer 2
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren; Brief regering; Reactie op de uitkomsten van het onderzoek door de Nederlandsche Bank (DNB) naar trustkantoren
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014