Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2010 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32384-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-64886
Bijlage blg-65255
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2010-05-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Dossiernummer 32384
Dossiertitel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren
Identifier kst-32384-1
Indiener J.C. de Jager
Ondernummer 1
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2010-05-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet toezicht trustkantoren; Brief regering; Evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2009-2010