Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-32153-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 32153
Dossiertitel Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2010
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-32153-1
Indiener Bijsterveldt-Vliegenthart van J.M.
Ondernummer 1
Organisatietype staten generaal
PS key KST135042
Publicatiedatum 2009-10-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief regering
Taal nl
Titel Regeling loon- en prijsbijstelling 2009 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2010; Brief staatssecretaris inzake aanbieding van deze regeling
Uitgiftedatum 2009-09-28
Vergaderjaar 2009-2010