Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31924-VII-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31924-VII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31924-VII-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST128821
Publicatiedatum 2009-05-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008; Memorie van Toelichting
Vergaderjaar 2008-2009