Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31893-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31893
Dossiertitel Invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31893-2
Ondernummer 2
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ouderen
Organisatietype staten generaal
PS key KST128990
Publicatiedatum 2009-03-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Invoering en wijziging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Voorstel van Wet
Vergaderjaar 2008-2009