Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31532-134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-05-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Beleidsregel mededinging en duurzaamheid
Dossiernummer 31532
Dossiertitel Voedingsbeleid
Identifier kst-31532-134
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 134
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Voedingsbeleid; Brief regering; Beleidsregel mededinging en duurzaamheid
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2013-2014