Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31474-IXA-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-06-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31474-IXA
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31474-IXA-3
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST120169
Publicatiedatum 2008-06-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging begroting Nationale Schuld 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Verslag Houdende een Lijst van Vragen en Antwoorden
Vergaderjaar 2007-2008