Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31474-IXA-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2008-05-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31474-IXA
Dossiertitel Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31474-IXA-1
Ondernummer 1
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST118801
Publicatiedatum 2008-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging begroting Nationale Schuld 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van Wet
Vergaderjaar 2007-2008