Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31320-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2008-05-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31320
Dossiertitel Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31320-13
Indiener JANSEN C.S.
Ondernummer 13
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
PS key KST118603
Publicatiedatum 2008-05-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie; Amendement van het lid Jansen c.s. ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 8
Vergaderjaar 2007-2008