Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31320-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2008-05-23
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31320
Dossiertitel Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31320-11
Indiener JANSEN
Ondernummer 11
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
PS key KST118591
Publicatiedatum 2008-05-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie; Amendement van het lid Jansen
Vergaderjaar 2007-2008