Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31262-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31262
Dossiertitel Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele andere wijzigingen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31262-4
Ondernummer 4
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST111890
Publicatiedatum 2007-11-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Warenwet i.v.m. opneming mogelijkheid last onder bestuursdwang; Advies Raad van State en nader rapport
Vergaderjaar 2007-2008