Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31229-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2007-10-30
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31229
Dossiertitel Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-31229-7
Ondernummer 7
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Arbeidsomstandigheden
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST111570
Publicatiedatum 2007-11-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Verzamelwet SZW-wetgeving 2008; Nota van Wijziging
Vergaderjaar 2007-2008