Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30300-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2005-10-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30300
Dossiertitel Nota over de toestand van 's Rijks Financiën
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30300-39
Indiener DE NERÉE TOT BABBERICH C.S.
Ondernummer 39
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST90206
Publicatiedatum 2005-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Miljoenennota 2006 (Nota over de toestand van 's Rijks Financiën); Motie over controle van alle grote toezichthouders
Vergaderjaar 2005-2006