30 300
Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

nr. 39
MOTIE VAN HET LID DE NERÉE TOT BABBERICH C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een aantal toezichthouders in personeel en kosten expansief zijn gegroeid;

overwegende, dat het voor de Kamer steeds moeilijker wordt om de omvang van de personele kosten en totale kosten tijdig te volgen;

overwegende, dat de kosten van sommige toezichthouders voor een groot deel opgebracht moeten worden door de ondertoezichtgestelden;

overwegende, dat door de toezichthouders in toenemende mate regels worden uitgevaardigd die leiden tot groeiende administratieve lasten en nalevingskosten;

verzoekt de regering:

– de grote toezichthouders jaarlijks te laten controleren door de Algemene Rekenkamer;

– deze rapporten tegelijkertijd bij het aanbieden van de jaarverslagen op verantwoordingsdag in mei aan de Kamer aan te bieden;

– jaarlijks een overzicht van de kosten van toezichthouders, het aantal formatieplaatsen en een overzicht van de kosten die doorberekend worden aan de onder toezichtgestelden aan de Kamer te doen toekomen;

en verzoekt de regering tot slot alle regelgeving die door de grote toezichthouders wordt opgesteld vóór invoering te laten toetsen door het Actal,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Nerée tot Babberich

Blok

Van As

Van der Vlies

Bakker

Naar boven