Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30188-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30188
Dossiertitel Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30188-2
Ondernummer 2
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST88837
Publicatiedatum 2005-07-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet implementatie richtijn inzake hergebruik van overheidsinformatie; Voorstel van wet
Vergaderjaar 2004-2005