Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29979-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29979-(R1781)
Dossiertitel Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29979-4
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype staten generaal
PS key KST83840
Publicatiedatum 2005-02-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn; Oorspronkelijke tekst
Vergaderjaar 2004-2005